2010-03-24


Två olika versioner av Bosse Hasslöws Orkester. Den första mera swingbetonad anser jag, Med Bengt Söderberg, Ingemar Ederby och Ingvar Olsson på Fiolen Rune Wikén på Bas och Bosse på trummer.
Den andra tror jag skulle vara mer ett blåsgäng med två saxar och trumpet. Lät säkert bra men om jag minns rätt så varade det inte så länge, tyvärr.
Namnen på samtliga finner ni under vänstra fotot om ni klickar
Willy