2010-04-03

Bengt Rollys

Fr.v: Sven Antonsson,Rune Wiken, Bert Andersson, Bengt Rolly och Charlie Svensson.

Denna orkester verkade i Uddevalla på 50-talet. Många kommer väl ihåg Bengt rollys Jazzspalt

i Bohusläningen.

Bengt Rollys_copy Hej o Glad Påsk