2010-04-27

Hej.
Har inte förr skrivit om annat än musik på min Blogg, men nu gör jag ett avsteg från detta.
Läste nyss på Gunnar Klassons" Uddevallabloggen" om den politiska ledningen i NU sjukvården.
Instämmer helt.
Dom bör avgå omedelbart då dom ej är lämpliga att utföra sitt uppdrag.
Tack för ordet.