2011-02-08


Nu är det Bra Swing på gång igen.
Bengt Söderbergs Sextett kommer till Bastionen den 6:e Maj.
Emedan Örjan Carlsson studerar i Stockholm skall visst Rolf Hult träda i hans ställe, ingen dålig ersättare musikaliskt, men vi kommer att sakna Örjans små trevliga överraskningar.
Exact tid kommer att meddelas senare.
På bilden ser vi Karl-Erik, Bengt och Attila.
Willy