2011-10-29Äntligen! Nu kanske jag kommer igång efter min flytt.

Här bredvid ser ni en bild på Guldgrävarna som jag fått från Bosse Hasslöw.

Detta goda gäng består av:Bosse, Åke Andersson,Ove Karlsson, Johny Stårbeck samt Ingvar Olsson.

Mera sådant. Tack Bosse.

Willy