2011-11-23

HEJ.


Har fått några bilder från Mia Månsson ( Tonsteget)


Det översta är New Singers från Lilla Edet, medverkandeBertil Nordqvist clarinett och baryton, Rolf Johansson bas,Bert Andersson dragspel, (kollega med Mia i Tonsteget)Lennart Edlund, trummer samt Sven Olof Johansson (Ola)Vibrafon och ventilbasun.


Den undre bilden är Lill-Magnus kvintett från Trollhättanmed: Stig Lajen Larsson Wibrafon o Piano,Hans Brelid, trumpet, flöjt och sång, Rolf Johansson, basÅke Asplund, trumer och sång samt kapellmästaren självLill Magnus Magnusson dragspel och saxofon.