2012-01-08Hej. På 60-talet hade vi i regionen en Orkester som kallade sig

Swede Singers. Mycket duktiga, speciellt på stämsång, och var vid något tillfälle med i Hylands Hörna

Vi ser från vänster: Hasse Hallenberg, Hans Brelid, (eller Bredlid), Kent Andersson samt Leif Carlqvist. Jag hörde dom vid några tillfällen på Frimurarn i Vänersborg och blev mycket

imponerad. Vet tyvärr inte vad dom blev av, men det kan kanske någon duktig person informera mej om.

Willy